»   AKTUALNOŚCI 
»  WYNIKI
»  ZAWODNICY
»  SEKCJE
»  TRENERZY
»  GALERIA
»  FILMY
»  O JUDO
»  DO POBRANIA
»  TEAM CARD
»  SKLEP
»  KONTAKT
 
1
<span style="font-weight:bold; color: white; font-family:arial;">TIM SA - oficjalny sponsor Damiana Szwarnowieckiego</span><br><span style="font-family:arial; font-size:13px;">TIM SA - oficjalny sponsor Damiana Szwarnowieckiego, dwukrotnego Mistrza Europy, Mistrza Polski Senior??w.
 

 

 

  Sponsor generalny 
  Sponsorzy 
  Współpraca 

 

 

Mistrzostw Sekcji JUDO MKS Juvenia Wroc??aw
2020-01-06

????Gratulacje dla wszystkich uczestników Mistrzostw Sekcji JUDO MKS Juvenia Wroc??aw! ????
Wspania??e walki, mnóstwo emocji i pi?kne rzuty! ??????
Dzi?kujemy wszystkim trenerom i zawodnikom za pomoc w organizacji imprezy sportowej, która jest ??wi?tem naszej sekcji ???
Wi?cej informacji o wynikach, klasyfikacji dru??ynowej i podsumowaniu rankingu za rok 2019 ju?? nied??ugo!

Dzi?kujemy Panu Adamowi Szyszce za wys??ane zdj?cia. ????

Sferis | AgroFoto | www.epore.pl | druck.pl | Muszynianka | Strefa Zdrowia Muszynianki | Szpital Wielospecjalistyczny ORTHOS


Bardzo dzi?kujemy za wsparcie banku Credit Agricole Bank Polska
2020-01-06

Bardzo dzi?kujemy za wsparcie banku Credit Agricole Bank Polska oddzia?? przy ul. Pi??sudskiego oraz Legnickiej. Dzi?ki wspó??pracy cz???? zawodników otrzyma??a bluzy treningowe.

Ka??dy mo??e wspomóc nasz? sekcj?, wystarczy za??o??y? konto osobiste w oddziale przy ul. Pi??sudskiego lub Legnickiej i powiedzie? has??o "JUDO JUVENIA"! Otrzymane ??rodki chcemy zainwestowa? w sprz?t, dzi?ki któremu nasz doping na zawodach b?dzie jeszcze g??o??niejszy!

Dodamy tylko, ??e konto dla osób do 18 roku ??ycia jest absolutnie bez op??at, za??o??enie trwa oko??o 30 minut ale trzeba przyj??? z rodzicem.
Dzi?ki za wsparcie!


6?me Tournoi Internationa - Nancray/France
2020-01-05

Doskonale spisali si? zawodnicy naszego klubu wygrywaj?c wszystkie walki.
W Miedzynarodowm Turnieju Towarzyskim 6ème Tournoi International Joseph Humbert wzi???o udzial ponad 350 zawodników z regionu Burgundia-Franche-Comté departament Doubs oraz reprezentacja zawodników ze Szwajcarii.

Medale zdobyli...


Trzymamy kciuki za Damiana!
2020-01-04

Damian Szwarnowiecki rozpocz??? przygotowania do kolejnego sezonu wraz z Kadr? Narodow?. Poniewa?? walka o punkty do rankingu olimpijskiego trwa ca??y czas, ci???ko mówi? o kolejnym sezonie startowym. Jest to raczej krótka przerwa w zawodach ??eby zbudowa? form? na kolejne ???? Trzymamy kciuki za Damiana.

Polubcie fanpage Damiana ??eby by? na bie???co! Damian Szwarnowiecki????

Sponsorem Damiana jest firma TIM SA.


Ostatni w tym roku turniej z cyklu International Judo League
2019-12-01

Gratulacje dla wszystkich zawodniczek i zawodników MKS Juvenia Wroclaw, którzy walczyli na zawodach w Opolu. Ostatecznie zdobyli??my 21 medali, w tym 6 z??otych. W punktacji medalowej zaj?li??my 3 miejsce. By?? to ostatni turniej z cyklu International Judo League. W tym roku zosta??y nam turnieje mikolajkowe i Mistrzostwa Sekcji Judo MKS Juvenia Wroc??aw w ??órawinie.
W ci?gu najbli??szych kilku dni przedstawimy zaktualizowany ranking dzieci.
Brawa dla zawodników i trenerów!


Szpital Wielospecjalistyczny ORTHOS w Komorowicach
2019-12-01

Z przyjemno??ci? informujemy, ??e podj?li??my ??cis??? wspó??prac? z nowym partnerem!
Szpital Wielospecjalistyczny ORTHOS w Komorowicach b?dzie opiekowa?? si? naszymi zawodnikami, przede wszystkim w zakresie konsultacji ze specjalistami oraz zabiegów (oby takich sytuacji w ogóle nie by??o).
Z naszej wspó??pracy skorzystaj? tak??e rodzice i dzieci ?wicz?ce w sekcjach naszego klubu, ale o szczegó??ach wspó??pracy jeszcze b?dziemy informowa?.
Witamy w naszej dru??ynie!


Wyk??ad z zakresu ??ywienia i treningu si??owego w okresie budowania si??y mi???niowej
2019-11-29

Podczas pi?tkowego treningu, zawodnicy mieli okazj? wys??ucha? wyk??adu z zakresu ??ywienia i treningu si??owego w okresie budowania si??y mi???niowej poprowadzonego przez Arek Makarewicz czynnego zawodnika oraz dietetyka ONE STEP MORE.

Od czwartku pe??n? par? zaczynamy przygotowania motoryczne do nowego sezonu z Movement Room Adam Mazurkiewicz!

Osoby zainteresowane konsultacjami b?d?? maj? jakie?? nurtuj?ce ich pytania dotycz?ce zarówno treningu jak i ??ywienia zach?camy do kontaktu z Arkiem


Puchar Polski w Ole??nicy 2019
2019-11-24

????Dawid Hypta zaj??? III miejsce w Pucharze Polski Juniorów w Ole??nicy ???? Pozostali nasi zawodnicy zaj?li miejsca poza podium. Wkrad??o si? du??o b???dów, ale ka??dy turniej to spora dawka do??wiadczenia! Wielu naszych zawodników nie startowa??a w zawodach z powodu drobnych kontuzji. Ko??czymy sezon w grupie wiekowej juniora m??odszego i juniora. Oprócz Dawida, na szczególn? pochwa??? za walki w ten weekend zas??uguj? Dominika Sikorska oraz Dawid Zalas! ???

Bierzemy si? za przygotowania do nowego sezonu z Trenerem Adamem Movement Room Adam Mazurkiewicz...


Sobotnie randori dla dzieci w Fight Club "Krakowska 98"
2019-11-23

Dzi?kujmy wszystkim za przybycie do Fight Club "Krakowska 98" na Sobotnie Randori Dzieci! ???????????

Wysoka frekwencja oraz odpowiednie zaanga??owanie równa si? super trening ????

Do zobaczenia 7 grudnia ????


Puchar Europy oraz camp w Gyor zako??czony!
2019-11-23

Puchar Europy oraz camp zako??czony ???? druga cze??? naszego klubu z Trenerem Patrykiem wraca ju?? do domu ????
Dobre walki na zawodach oraz campie( ok 13 walk ) na pewno zaprocentuj????
Najlepiej zawalczy??a Kinga Klimczak która zako??czy??a zawody na 9m, reszta niestety nie przebi??a si? przez eliminacje, jednak wszyscy zas??uguj? na du??e brawa ???
Teraz czas po??o??y? si? pod ??????‍??? i zacz?? przyjemny okres masy


Klubowa czapka zimowa MKS Juvenia Wroc??aw
2019-11-18

Czapka zimowa Judo JUVENIA .
Koszt 50z??.
Zamawiamy i p??acimy u trenerów do 30 listopada!


Puchar za zwyci?stwo w tegorocznej edycji Super Ligi Judo
2019-11-18

Trener Arek Makarewicz odebra?? Puchar za zwyci?stwo w tegorocznej edycji Super Ligi Judo. Dzi?? odby??y si? zawody w Sobotce a nasi m??odzi judocy walczyli kapitalnie, zdobywaj?c worek z??otych medali. Gratulacje dla zawodników, trenerów oraz rodziców!
Nie spoczywamy na laurach tylko trenujemy - w najbli??sz? sobot? randori dzieci w Fight Club "Krakowska 98"!

ZabawaJudo.pl
Akademia Sztuk Walki UKS "SAKURA" sekcja Judo i Sumo
JUDO PLAY


Podzi?kowania dla firmy AgroFoto.pl
2019-11-18

Ogromne podzi?kowania dla firmy AgroFoto.pl ??? która sfinansowa??a wyjazd na Puchar Europy do Gyor dwóm cz??onkom Kadry Narodowej w Judo - Piotrowi Zenderowi oraz Igorowi B??aszczakowi, a tak??e trenerowi Radkowi Zam?ckiemu. Obaj zawodnicy stoczyli po 4 walki, dwie wygrane i dwie przegrane, co ostatecznie nie da??o pozycji medalowej ??adnemu z nich, ale wyjazd to kolejne ogromne do??wiadczenie. Szkoda bo obaj zawodnicy byli w stanie stan?? dzis na podium! ???
Trzymamy kciuki za pozosta??ych Reprezentantów! ????????

Jeszcze raz bardzo dzi?kujemy!


Ranking dzieci MKS Juvenia Wroc??aw 2019
2019-11-18

Ranking dzieci zosta?? zaktualizowany. Ca??o??? dost?pna jest na www.zabawajudo.pl/pobieranie.php

Zosta??o jeszcze kilka sobotnich treningów oraz zawodów.
Na chwil? obecn? w rankingu prowadz?...


Sobotnie randori dla dzieci w Fight Club "Krakowska 98"
2019-11-18

Gratulacje dla wszystkich judoków i ich rodziców za udzia?? w kolejnym sobotnim randori! Dzi?kujemy trenerom za poprowadzenie treningu. W ten weekend mamy zawody a za tydzie?? kolejne randori dzieci w Fight Club "Krakowska 98". Do zobaczenia!


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 »
 
Aktualności | Wyniki | Zawodnicy | Galeria | Treningi | Trenerzy | O judo | Historia | Kontakt

© Gwardia & Juvenia Wrocław 2010. Wszelkie prawa zatrzeżone.
projekt i wykonanie: hajime studio